Zgłoszenie szkody komunikacyjnej
Samochód (twój pojazd)
Dane zgłaszającego
Zdarzenie
Dane kierującego
Dane zdarzenia - szczegóły
Czy na miejscu interweniowała policja?
Czy sprawca został ukarany?
Czy sprawca przyjął mandat?
Czy została wykazana współwina?
Czy spisano oświadczenie sprawcy?
Świadkowie zdarzenia (jeśli występują)
Dodaj świadka zdarzenia
Dane sprawcy zdarzenia
Dane pojazdu sprawcy zdarzenia
Pytania dodatkowe o stan pojazdu
Czy pojazd nadaje się do jazdy?
Czy pojazd był holowany/transportowany na lawecie?
Czy dowód rejestracyjny został zatrzymany?
Załączniki
Dowód rejestracyjny
Dodaj załącznik
Polisa ubezpieczeniowa
Dodaj załącznik
Odpis z prawa jazdy
Dodaj załącznik
Oświadczenie sprawcy zdarzenia
Dodaj załącznik
Zdjęcia uszkodzeń pojazdu
Dodaj załącznik
Druk zgłoszenia szkody
Dodaj załącznik